Stufa portatile a stoppino 3 kw Tectro r433tc
  • 144,99€